قوانین و مقررات

از مراجعه کنندگان و استفاده کنندگان از وبسایت صرافی سبزه میدان دعوت می شود برای استفاده بهتر از این وبسایت و خدمات سامانه های اینترنتی آن، حتماً اطلاعیه ها، قوانین و شرایط استفاده را به دقت مطالعه نمایند. برای بیان هر گونه انتقاد و پیشنهاد از پل های ارتباطی ما به ما پیام بدهید.

1- مسئولیت جبران ضرر و زیان ناشی از وقوع هرگونه تغییرات و نوسانات نرخ ارز غیر از مقررات مصوب بانک مرکزی ج.ا.ا بعهده متقاضی می باشد و شرکت تضامنی لواسانی و شرکاء هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت.

2- اینجانب به عنوان متقاضی متعهد می شوم ، معامله ارز خارجی را با علم و اطلاع از قوانین و مقررات مصوب و اصلاحیه های اخیر بانک مرکزی ج.ا.ا و سایر مراجع ذیصلاح انجام داده و مسئولیت حقوقی هرگونه اقدام خارج از آن به عهده اینجانب می باشد و شرکت تضامنی لواسانی و شرکاء هیچ مسئولیتی نخواهد داشت.

3- اینجانب متعهد می شوم  بابت معامله ارز حساب ریالی متعلق به خود را معرفی نموده و مسئولیت هرگونه مغایرت در این زمینه به عهده شرکت تضامنی لواسانی و شرکاء نبوده و عواقب و خسارت انجام عملیات بانکی با شماره حساب اعلامی مغایر، و اصلاح و بازگشت آن عملیات برعهده اینجانب می باشد.

4- در صورت عدم صحت موارد اقرار و اعلام شده مذکور و یا نقض تعهدات داده شده در این معامله، هرگونه مسئولیت و پاسخگویی به مراجع ذیصلاح و سازمان های دولتی و بانکی، اشخاص ثالث، اعم از حقیقی و حقوقی، به عهده اینجانب بوده و به طور قطع و غیر قابل عدول جبران هر مقدار و هر نوع زیان و خسارت را از هر جهت و هر بابت تعهد و تضمین می نمایم.

5- با عنایت و آگاهی از مفاد قانون مبارزه با پولشویی مصوب 02/11/1386 مجلس شورای اسلامی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب 13/11/1394 مجلس شورای اسلامی و نیز آخرین اصلاحات انجام شده و آئین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی مرتبط، بدینوسیله متعهد و ملزم میشود، ضمن رعایت قوانین و مقررات یاد شده از هرگونه اقدام یا فعالیت غیرقانونی مرتبط با معاملات ارزی که منجر به پولشویی و تأمین مالی تروریسم باشد ، خودداری نموده و قانونی بودن منشاء وجوه ارزی و ریالی ارائه شده به شرکت تضامنی لواسانی و شرکاء و نیز اصالت و صحت اطلاعات ارائه شده به واسطه خدمات درخواستی از آن صرافی را تعهد می نماید.

6- اعلام میدارد اطلاعات ارائه شده براساس آخرین تغییرات به جهت اطلاعات هویتی، ثبتی و پستی و قانونی بوده و متعهد میگردد درصورت وقوع هرگونه تغییر در اطلاعات یاد شده مراتب را در اسرع وقت به مراجع ذیصلاح اطلاع داده و حسب ضرورت مدارک آن را به شرکت تضامنی ارائه نماید و حسب نیاز به ارائه اطلاعات تکمیلی همکاری و مساعی لازم را معمول دارد.

7- شرکت تضامنی لواسانی و شرکاء مجاز خواهد بود در راستای اجرای قوانین و مقررات فوق الذکر راساً و یا درصورت درخواست مراجع ذیصلاح، کلیه اطلاعات اینجانب/ این شرکت نزد خود را دراختیار مراجع مذکور قرار دهد.

8- کلیه مکاتبات الکترونیک فی مابین مورد تایید اینجانب/این شرکت می‌باشد.

فهرست