صرافی سبزه میدان

شرکت تضامنی لواسانی و شرکاء (صرافی سبزه میدان) به شماره ثبت 253979 با مجوز فعالیت رسمی از بانک مرکزی ج.ا.ا به شماره 53080 ( برای هدایت به بانک مرکزی کلیک کنید) ، با امکانات متعدد در خارج از کشور، سابقه ارائه خدمات مالی و ارزی به شرکت های بزرگ دولتی و غیر دولتی کشور را دارد. در زمینه خرید و فروش اسکناس ارزهای بین المللی، انجام امور حوالجات ارزی، خرید و فروش و عرضه سکه های بانکی و بهار آزادی به فعالیت می پردازد. مدیریت و مجموعه این صرافی از با سابقه ترین فعالین و عرضه کنندگان خدمات بازار ارز بوده و به پشتوانه این سابقه و حضور چند ده ساله، صرافی سبزه میدان، از مطمئن ترین ارائه دهنده گان خدمات در این عرصه به شمار می رود.

سکه

خرید و فروش انواع مسکوکات بانک مرکزی و بهار آزادی

ارز اسکناس

خرید و فروش اسکناس در قالب سامانه سنا و بازار متشکل معاملات ارز ایران

حواله ارزی

ارسال حوالجات ارزی در قالب سامانه نیما و سنا

کارگزاری

ارائه خدمات و راه حل های کارگزاری ارزی

فهرست