حوالجات با شرایط خاص

فهرست فرم ها و مدارک لازم جهت تکمیل پرونده امور حوالجات ارزی با شرایط خاص قابل مشاهده و دریافت است. لطفا در صورت وجود هرگونه ابهام با مسئولین مربوط به خدمات مورد نیاز خود در صرافی سبزه میدان تماس حاصل فرمایید.

فرم های حوالجات یوان کنلون

فرم های حوالجات روپیه هندوستان

فهرست