حوالجات با شرایط عمومی

فهرست فرم ها و مدارک لازم جهت تکمیل پرونده امور حوالجات ارزی با شرایط عمومی قابل مشاهده و دریافت است. لطفا در صورت وجود هرگونه ابهام با مسئولین مربوط به خدمات مورد نیاز خود در صرافی سبزه میدان تماس حاصل فرمایید.

فهرست مدارک اشخاص حقوقی
فهرست مدارک اشخاص حقیقی
فهرست مدارک اشخاص حقوقی

1- اساسنامه

2- روزنامه رسمی تاسیس

3- روزنامه رسمی آخرین تغییرات

4- گواهی مالیاتی ارزش افزوده

5- کارت ملی و شناسنامه مدیرعامل و سایر دارندگان حق امضا

6- مدارک شناسایی نماینده سنا

7- کارت بازرگانی

8- اصل گواهی دارندگان حق امضا در محضر

فهرست مدارک اشخاص حقیقی

1- کپی برابر اصل محضری کارت ملی

2- کپی برابر اصل محضری شناسنامه

3- کپی برابر اصل محضری کارت بازرگانی

4- اصل گواهی امضا محضری

دانلود فرم‌ها:

فرم اطلاعات بانک

فرم اطلاعات ثبتی شرکت

فرم های تعهد به صرافی متقاضی حقوقی

مبارزه با پولشویی

فهرست